روش توزیع لنگر- تحلیل قاب های بدون حرکت جانبی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

14:41

روش توزیع لنگر- تحلیل قاب های بدون حرکت جانبی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت به بررسی روش توزیع لنگر برای تحلیل قابهای بدون حرکت جانبی، می پردازیم. تحلیل این قسمت بسیار شبیه تیرهای پیوسته است. ابتدا ضرایب توزیع و لنگرهای گیردار انتهایی را محاسبه می کنیم. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...