جنبه های لرزه شناسی و پس لرزه های زلزله سر پل ذهاب با برزگای ۷٫۳

پکیج استثنایی 808