19201
01:00

اولین پل ساخته شده توسط چاپگرهای سه بعدی

منبع

مطلب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808