23399
1:00:00

فیلم وبینار شماره ۱: ایران پس از کرونا چه شکلی خواهد بود- میهمان این شماره: شرکت بسپاریم

مجموعه وبینار های رایگان 808 با همکاری  شرکت های فعال در ساخت و ساز کشور

هر هفته دوشنبه شب ها ساعت ۲۰ تا ۲۳ از فاصله دو متری همراه شما هستیم!

فیلم وبینار شماره ۱: برگزار شده در تاریخ دوشنبه ۱ اردیبهشت

  • تاثیر کرونا بر کارگاه ها و پروژه های ساختمانی داخل کشور
  • تو ساخت و ساز تو دنبا چه تاثیراتی گذاشته
  • شرایط و آینده رو با این وضعیت چطور پیش بینی می کنیم
  • ایده و راهکار برای شرکتهای مهندسی

میهمان این قسمت: مهندس رضا حجتی (مدیرعامل استارتاپ بسپاریم)

 مطالب مرتبط:

اطلاعات بیشتر از این برنامه و شرکت در وبینار بعدی دوشنبه های پیش رو:

Civil808.com/landing/saze-corona

playlist

پکیج استثنایی 808