22755
1:08:34

آیا شرکت شما آمادگی پیوستن به انقلاب هوش مصنوعی را دارد؟

هوش مصنوعی  همه صنایع در کل دنیا را دستخوش تغییر کرده است. سیستم های کامپیوتری به واسطه حجم عظیم داده ها قادرند رفتارهایی برگرفته از هوش انسانی همچون تصمیم گیری، تشخیص گفتار و یادگیری را انجام دهند. با اینکه گسترش هوش مصنوعی در طی ۴ سال گذشته، %۲۷۰ افزایش یافته  اما به کار گیری آن در شاخه فنی مهندسی به کندی صورت گرفته است. برخی از ناامنی شغلی می ترسند و برخی درکی از  تکنولوژی ندارند. با خودکار سازی فعالیت های روزمره می توان صرفه جویی قابل توجهی در زمان کرد. این زمان را می توان صرف کارهای مهم تری از قبیل طراحی، توسعه و خلاقیت کرد.

منبع

playlist

پکیج استثنایی 808