تکنولوژی آینده در ساخت و ساز؛ ساخته هایی با پرینتر سه بعدی

تکنولوژی آینده در ساخت و ساز؛ ساخته هایی با پرینتر سه بعدی

از فناوری های نوین ساختمانی که امروزه مورد توجه هستند و تحقیقات بسیاری در جهت بهبودشان انجام می گیرد، می توان ساخت و ساز با پرینتر سه بعدی را نام برد که چندین پروژه با این تکنولوژی به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اند. اما تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد و پتانسیل زیادی در این شیوه قابل مشاهده است. یکی از تحقیقات در دست انجام اجرا ساخته هایی از جنس خاک است که توسط ربات ها ساخته می شوند. 

در ادامه تصاویری از دو پژوهشی که اخیرا در این باره انجام شده است می بینیم. پروژه اول  Pylos نام دارد و طراحی آن را  Giannakopoulos Sofoklis از انستیتو پیشرفته معماری کاتالونیا به عهده داشته است و بر بومی و دوستدار محیط زیست بودن این نوع ساخت و ساز تاکید دارد.

پروژه دیگر نیز در این انستیتو انجام شده است و FabClay نام دارد و در بین محققان آن نام نسیم فشمی از ایران دیده می شود. این پروژه بر استفاده از مواد در دسترس برای ساخت و ساز و همچنین ساخت فرم های پیچیده تمرکز دارد و از تکنولوژی ارتباط با ماشین استفاده می برد. محققان پروژه امیدوارند که بتوانند آن را در ابعاد بزرگتر و کاربری و فرم های متنوعی بسازند و آماده بهره برداری کنند.

منبع: + و + 

مطالب مرتبط:

Pylos – 3D Printing with soil
Pylos – 3D Printing with soil
Pylos – 3D Printing with soil
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer
Fabclay 3d-Printer