نصب و اجرای لوله های گرمایش از کف و استفاده از فوم بتن کف سازی

03:04

نصب و اجرای لوله های گرمایش از کف و استفاده از فوم بتن کف سازی

سيستم حرارتی گرمايش از کف که انتقال حرارت به صورت تشعشعی (تابشی) سهم زيادی در فرآيند گرمايشی آن دارد، درمقايسه با ساير سيستم‌های حرارتی نه تنها در صرفه جويی و بهينه‌سازی مصرف انرژی بلکه در مقوله رفاه و آسايش ساکنان ساختمان‌ها دارای نقاط قوت بسياری است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم