22254
10:47

خط تاثیر لنگر برای تیرهای نامعین- پارت ۱ (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

این قسمت مقدمه ای برای معرفی خطوط تاثیر تیرهای نامعین است. یک مفصل فرضی قرار می دهیم و سپس فرم تغییر شکل یافته تیر را بر اثر یک جفت لنگر خمشی در مفصل، رسم می کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808