21695
06:50

روش توزیع لنگر- تحلیل قاب های دارای حرکت جانبی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

قابی داریم که بر اثر اعمال یک بار افقی به مفصل دچار حرکت جانبی می شود. چگونه می توانیم این قاب را با استفاده از روش توزیع لنگر تحلیل کنیم. برای دنبال کردن این موضوع  شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808