بخشی از فیلم آموزشی شبیه سازی انفجار با هایدروکد Autodyn در هوا و سطح زمین (انفجار سطحی)(نرم افزار Autodyn زیر مجموعه Ansys)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...