9700
28:40

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش سوم) مهندس افضلی، مدیرعامل ساباط سازه عرشه

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش سوم) مهندس افضلی، مدیرعامل ساباط سازه عرشه

عنوان سخنرانی مهندس افضلی : مقدمه ای بر سقف عرشه فولادی،ایراد های مصطلح، روش اجرای صحیح سقف عرشه فولادی

سمینار برگزار شده انجمن ایرانی مهندسین محاسب (بر گرفته از کانال تلگرام انجمن مهندسان محاسب)

پکیج استثنایی 808