9701
28:40

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش چهارم) مسئول واحد تحقیق شرکت ساباط سازه عرشه

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش چهارم) مسئول واحد تحقیق شرکت ساباط سازه عرشه

عنوان ارائه: کنترل روند محاسباتی سقف مرکب عرشه فولادی، مباحث آتش سوزی در سقف عرشه فولادی و مباحثی در طراحی ورق و سایر اجزاء سقف عرشه فولادی

سمینار برگزار شده انجمن ایرانی مهندسین محاسب (بر گرفته از کانال تلگرام انجمن مهندسان محاسب)

پکیج استثنایی 808