9698
28:40

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش دوم) مهندس آقازاده، نکات طراحی عرشه فولادی برای مهندس محاسب

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش دوم) مهندس آقازاده، نکات طراحی عرشه فولادی برای مهندس محاسب

سمینار برگزار شده انجمن ایرانی مهندسین محاسب (بر گرفته از کانال تلگرام انجمن مهندسان محاسب)

پکیج استثنایی 808