نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش اول) مهندس پورعباسی، مدیر عامل صنتع توسعه جوش، از گروه گام الکتریک

28:40

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش اول) مهندس پورعباسی، مدیر عامل صنتع توسعه جوش، از گروه گام الکتریک

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش اول) مهندس پورعباسی، مدیر عامل صنایع توسعه جوش، از گروه گام الکتریک

سمینار برگزار شده انجمن ایرانی مهندسین محاسب (بر گرفته از کانال تلگرام انجمن مهندسان محاسب)

پکیج استثنایی 808