9699
28:40

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش پنجم) نشست تخصصی اعضاء پنل

نشست تخصصی و گفت و گوی فنی نکات طراحی، آیین نامه ای و اجرایی سقف های عرشه فولادی (بخش پنجم) نشست تخصصی اعضاء پنل

سمینار برگزار شده انجمن ایرانی مهندسین محاسب (بر گرفته از کانال تلگرام انجمن مهندسان محاسب)

پکیج استثنایی 808