تحلیل قاب چایخانه به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

09:59

تحلیل قاب چایخانه به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم با استفاده از روش ماتریسی یک قاب نامعین از یک سازه نسبتا ساده را تحلیل کنیم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه ۸۰۸ ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...