17995
23:37

سمینار طراحی ساختمان بیمارستانها بر اساس عملکرد- قسمت دهم

این سمینار در تاریخ 28 اذر 96 برگزار شده است.

منبع: کانال تلگرامی انجمن ایرانی مهندسان محاسب

پوستر برنامه:

پکیج استثنایی 808