بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق خاک

01:14

بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق خاک

عبارت اختلاط خاک به روشی اطلاق می‌گردد که در آن مواد پایدارکننده‌ای نظیر سیمان یا آهک با استفاده از یک حفار با محور توخالی بصورت مکانیکی با خاک مخلوط می‌شود. فرآیند اختلاط خاک موجب تولید ستون یکنواختی ( با پهنای ثابت ) از خاک و ماده افزودنی می‌گردد. با همپوشانی ستون‌ها قبل از گیرش کامل، دیوار های پیوسته‌ای زیر سطح زمین قابل احداث می‌باشند.
هدف از اختلاط خاک دستيابي به پارامترهاي ژئوتکنيکي اصلاح شده از قبيل مقاومت فشاري، مقاومت برشي و نفوذپذيري است. در زمينه هاي زيست محيطي نيز به منظور محدود کردن يا ثابت نمودن مواد شيميايي مضر در خاک به کار مي رود. همچنين در ساخت بندرها و سازه هاي دريايي، با اجراي کار از روي بارج، مي توان به نتايج با ارزشي دست يافت. در استفاده از اختلاط عمقي خــاک، زمين در شرايط درجــا اصلاح مي شود، مشخصات ژئوتکنيکي آن به سطح قابل قبول رسانده مي شود و اين زمين اصلاح شده بخشي از سیستم خاک سازه مي گردد.

منبع توضیحات

منبع فیلم

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم