بیمارستان سازی، Hospitalization

بیمارستان سازی، Hospitalization

بیمارستان سازی، Hospitalization

بیمارستان‌ها پیچیده‌ترین انواع ساختمان‌ها هستند. هر بیمارستان از بخش‌های مختلفی از خدمات گرفته تا واحدهای عملیاتی تشکیل شده است.  فعالیت‌های بیمارستان‌سازی به عنوان یک مقوله چند وجهی، نقطه تلاقی برای اجرا و تلفیق انواع علوم مختلف است. بعضی از این علوم عبارتند از:

علوم پزشکی: منظور ما در این مبحث، آن دسته از اطلاعات مفید اجرایی درمانی است که برای ایجاد شرایط محیطی و محاطی مناسب کارگروه‌های مختلف علوم پزشکی، لازم بوده و بتوان گفت که بدون منظور کردن این اطلاعات در فیزیک یک مرکز درمانی، در حصول نتایج پزشکی، خلل ایجاد خواهد شد.

این اطلاعات از سیکل مراجعه‌ی بیمار برای درمان شروع و شامل انواع راهکارهای درمانی، پروسه‌ی اعمال جراحی، اختصاصات محیطی مورد نیاز انواع اعمال جراحی، اختصاصات محیطی و محاطی بخش‌ها و بیماری‌های خاص و ویژه، تقدم و تاخر مراحل درمانی، آخرین دستاوردهای تجهیزات پزشکی و اختصاصات و موارد کاربرد درمانی هر یک و . . . است.

ضمن انکه علوم پزشکی اساسا دپارتمان‌های تخصصی خاص خود را داشته و تجارب هر یک از این گروه‌ها خود تقسیم‌بندی تخصصی دیگری بشرح ذیل را دارا است:

 • دپارتمان تخصص‌های مختلف جراحی
 • دپارتمان تخصصی داخلی‌های متعدد  
 • دپارتمان‌های پارا کلینیکی نظیر علوم تصویربرداری، علوم آزمایشگاهی، علوم توانبخشی
 • دپارتمان پرستاری و مراقبت‌های پزشکی  
 • دپارتمان مدیریت بیمارستانی شامل نظام بستری، تعاریف درمانی، سیستم ارجاع بیماران و ...
 • دپارتمان دارو و تجهیزات پزشکی در زمینه‌های مختلف آن

علوم فنی و مهندسی: منظور ما در این مبحث آن دسته از اطلاعات علمی و تجارب اجرایی است که بدون در نظر گرفتن آنها، امکان ایجاد یک سامانه‌ی درمانی کامل به وجود نیامده و حذف موازین مذکور موجب نقص پروسه‌ی درمانی بیمارستان شود. اطلاعات و مبانی مذکور شامل انواع رشته‌های مهندسی بشرح ذیل است:

 • مهندسی عمران 
 • مهندسی معماری
 • مهندسی تاسیسات
 • مهندسی پزشکی
 • مهندسی برق 
 • مهندسی الکترونیک
 • مهندسی صنایع
 • محیط زیست
 • بهداشت محیط

پر واضح است که به همین دلیل امکان آن نیست تا تحصیلکرده‌ی فقط یکی از ده‌ها فنون مذکور، بتواند در این مقوله اظهار نظر کامل و جامعی را صادر کند.

ضمن انکه اساس ورود هریک از کارشناسان رشته‌های فوق‌الذکر این خواهد بود که متخصص هر یک از فنون موصوف، در ابتدا در علم تخصصی خود آنقدر تجربه عملی و اجرایی کسب کرده و صاحب نظر شده باشد که در حال حاضر بتواند در یک ارتباط تیمی، با دیگر علوم زوایای تخصص خود را درک و با تعاملی سازنده  امکان اجرای تخصص‌های دیگر را به بهترین حالت ممکن فراهم کند.

با توجه به تمامی جوانب بالا بیمارستان‌سازی را یک صنعت با اجزای مختلف می‌دانند که هر وجه آن خود تخصصی کامل و عمیق بوده و خطای حتی یک وجه از ده‌ها وجه تخصصی آن در تحقق کامل و بدون نقص یک بیمارستان، موثر و سرنوشت‌ساز خواهد بود.

از طرفی انتظار اینکه تعریف و تشکیل یک رشته دانشگاهی بتواند تمامی جهات این مجموعه را شامل شده و در بر گیرد، خارج از واقعیت بوده و اصولا چنین آرمانی قابل تعریف و استحصال نیست. به همین دلیل، تنها و تنها تشکیل تیم‌های علمی و تحقیقاتی و اجرائی منسجم و فراگیر می‌توانند در این مورد قابل اعتماد بوده و بعنوان صاحب نظر تلقی شوند.

منبع: سایت تخصصی بیمارستان سازی در ایران

اخبار

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بیمارستان سازی، Hospitalization