17991
17:49

سمینار طراحی ساختمان بیمارستانها بر اساس عملکرد- قسمت هفتم

این سمینار در تاریخ 28 اذر 96 برگزار شده است.

منبع: کانال تلگرامی انجمن ایرانی مهندسان محاسب

پوستر برنامه:

پکیج استثنایی 808