بتن خود متراکم (SCC)

56

بتن خود متراکم (SCC)

این ویدیو در خصوص بتن خود متراکم است. بتن خود متراکم بتنی با کارایی بالا و بدون جداشدگی است که می تواند بدون هیچ گونه متراکم کننده خارجی/ مکانیکی روی سطح پخش شود، قالب را پر کند وآرماتورها را بپوشاند.

منبع