نحوه بلوک چینی با استفاده از فاصله انداز ها

03:48

نحوه بلوک چینی با استفاده از فاصله انداز ها

آجر چینی یک مهارت قدیمی است که حتی بعد از قرن ها نیازمند آموزش های جدیدتری است.
در این ویدیو نحوه ساخت دیوار بلوکی یک ساختمان نشان داده می شود. در این فیلم مشاهده خواهید کرد که چگونه می توان با ابزاری ساده به ساخت بتن و بلوک سیمانی و همچنین بلوک چینی سریع و ساده دست زد.