بخشی از فیلم آموزشی نگاهی به ضوابط طراحی اتصالات جوشی مهاربندها مطابق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، نشریه ۲۶۴ و راهنمای شماره ۲۹ آیین نامه AISC

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...