بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین آموزش پروژه محور نرم افزار PLAXIS 2D

27:40

بخشی از فیلم جلسه اول دوره آنلاین آموزش پروژه محور نرم افزار PLAXIS 2D

برای ثبت نام در این دوره آموزشی، اینجا را کلیک کنید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم