15775
10:25

حقوق ساخت و ساز چیست؟

 در این ویدئو با مبانی حقوق ساخت آشنا خواهید شد.

منبع

پکیج استثنایی 808