زیر ساخت ها چه هستند؟ قسمت چهارم- تاسیسات زیرزمینی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

06:37

زیر ساخت ها چه هستند؟ قسمت چهارم- تاسیسات زیرزمینی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در این فیلم به نمونه هایی جالب از تاسیسات زیرزمینی اشاره می شود.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...