3149
1:00:00

میلگرد های رده S500 با مقاومت، شکل پذیری و کیفیت بالاتر تولید شرکت فولاد یزد بخش 1

میلگرد های رده S500 با مقاومت، شکل پذیری و کیفیت بالاتر تولید شرکت فولاد یزد بخش 1

playlist

پکیج استثنایی 808