8903
1:00:00

شرکت بی ستون سازان ایریک، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

شرکت بی ستون سازان ایریک، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی  و فناوری های نوین نوبت دوم ، این شرکت در زمینه ساخت سازه های دال مجوف در حوزه ی طراحی و اجرا با بهره گیری از توان مهندسین مجرب داخل در راستای بومی سازی تکنولوژی دال بی ستون با شرایط مختلف اجرایی ، فنی و علمی کشور ، در جهت بهینه سازی ساخت و ساز شهری گام مهمی در عرصه صنعتی ساختمان برداشته است و آدرس وب سایت آن در لینک زیر موجود می باشد.

http://bisotunco.com

playlist

پکیج استثنایی 808