بیست و نهمین نشست انجمن ایرانی مهندسین محاسب ساختمان (گفتگوی مهندس میرحبیبی پیرامون نکات طراحی و فنی پل صدر تهران)

1:38:27

بیست و نهمین نشست انجمن ایرانی مهندسین محاسب ساختمان (گفتگوی مهندس میرحبیبی پیرامون نکات طراحی و فنی پل صدر تهران)

پل صدر تهران یکی از شاهکارهای مهندسی عمران در کشور است که در طی 2 سال و اندی با تلاش شبانه روزی مهندسین این مرز و بوم به مرحله اجرا رسید. پلی با11 کیلومتر درازا ؛ که جزء طولانی ترین پلهای جهان محسوب می گردد و مایه مباهات مهندسین ایرانی است.

مطالب مرتبط:

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم