12754
08:08

طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000- قسمت هفتم

در این فیلم با نحوه طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000 آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808