12756
08:11

طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000- قسمت هشتم

در این فیلم با نحوه طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000 آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808