12724
08:34

طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000- قسمت سوم

در این فیلم با نحوه طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000 آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808