12755
03:10

طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000- قسمت نهم

در این فیلم با نحوه طراحی سازه فولادی یک انبار در نرم افزار SAP2000 آشنا خواهید شد.

پکیج استثنایی 808