12351
35:07

نکاتی در برش پایه کمینه- قسمت اول

این فیلم با کسب اجازه از استاد گرامی جناب دکتر تابش پور (مدرس) از طریق وب سایت شخصی ایشان (دستنامه) جهت استفاده کلیه علاقه مندان و مهندسان عمران کشور در این وبسایت بارگذاری شده است. شما می توانید فایل PDF مربوطه را از اینجا و فایل ضمیمه را از اینجا دانلود کنید.

پکیج استثنایی 808