روش پرینت گرفتن در نرم افزار اتوکد روی کاغذی با ابعاد مشخص

03:59

روش پرینت گرفتن در نرم افزار اتوکد روی کاغذی با ابعاد مشخص

در این فیلم با نحوه چگونگی تعریف ابعاد خاص برای کاغذ در فرآیند پرینت گرفتن در نرم افزار اتوکد آشنا خواهید شد.

منبع: +

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم