19416
06:42

حمل و نقل در آینده

آیا دنیای بدون حمل‌ونقل را می‌توانید تصور کنید؟ 

احتمالاً نه.

دلیل این است که ما نمی‌توانیم در دنیایی که اطراف خود ساخته‌ایم بدون آن زندگی کنیم.

همگام با رشد جمعیت، ما به راه‌حل‌های نوآورانه‌ای احتیاج داریم. در حال حاضر در زمان شگفت‌انگیزی به لحاظ تکنولوژی‌های حمل‌ونقل قرار داریم. ازاین‌رو مهندسان عمران تعریف جدیدی از جامعه ارائه می‌کنند.

در این مصاحبه که توسط ASCE با Veronica O. Davis ترتیب داده‌شده درباره آینده حمل‌ونقل بحث می‌شود.

منبع

مطلب مرتبط:

پکیج استثنایی 808