11476
05:07

از مهندسی تا کار آفرینی

این فیلم از سری مجموعه فیلم های ASCE است که به صورت مصاحبه با افراد موفق مهندسی عمران در کشور آمریکا می باشد ، مشاهده این قبیل فیلم ها می تواند برای مهندسان عمرانی داخل کشورمان مفید باشد.

پکیج استثنایی 808