مصاحبه اختصاصی موسسه ۸۰۸ با عمر محمد اعظم، سخنران دوره گام های اجرایی BIM؛ مطالعه موردی: پروژه Expolink امارات

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم