شبیه سازی مکاترونیک تخلیه ساختمان هنگام آتش سوزی در نرم افزار FDS (Building Mechatronic Simulation Escape Test)

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه