پیمانکار، Contractor

پیمانکار، Contractor

پیمانکار، Contractor

تعهد‌های عمومی پیمانکار

  • پیمانکار، باید کارها را طبق پیمان، طراحی، اجرا و تکمیل کرده و هر گونه نقص در کارها را برطرف کند. کارها پس از تکمیل، باید هدف‌هایی را که مورد انتظار بوده و در پیمان صراحتا یا تلویحا مشخص شده است، به شایستگی برآورده کند.
  • پیمانکار، باید تجهیزات و مدارک پیمانکار را که در پیمان مشخص شده، همه‌ی کارکنان پیمانکار، کالاها، مصرف شدنی‌ها و خدمات دیگری را که برای طراحی، اجرا، تکمیل و رفع نقص، که به طور موقت یا دائم مورد نیاز است، تامین کند.

کار‌ها شامل هرکاری است که برآورنده‌ی خواسته‌های کارفراما، پیشنهاد فنی پیمانکار و جدول‌ها بوده و یا از پیمان به طور ضمنی مستفاد می‌شود. همچنین، همه‌ی کارهایی که برای پایداری، تکمیل، یا بهره‌برداری ایمن و مطلوب کارها ضروری است (حتی اگر در پیمان ذکر نشده است) نیز در بر می‌گیرد.

  • پیمانکار مسئول، کفایت، پایداری، و ایمنی همه‌ی عملیات در کارگاه، همه‌ی روش‌های ساخت و اجرا و مجموع کارهاست.
  • هر زمان که مهندس مشاور بخواهد، پیمانکار باید جزییات ترتیب‌ها و روش‌های پیشنهادی را برای اجرای کارها، به مهندس مشاور تسلیم کند. بدون اطلاع قبلی مهندس مشاور، پیمانکار نباید هیچ گونه تغییر عمده‌ای در این ترتیب ها و روش‌ها بدهد.

اختیارات داده شده به پیمانکار براساس موافقت‌نامه و شرایط عمومی پیمان بسیار محدود و تعهدات وی بسیار گسترده هستند.

این وضعیت دو دلیل اساسی دارد:

نخست آن که قرارداد پیمانکاری به لحاظ این که موضوع آن انجام طرحی عمرانی و عام‌المنفعه است، به طور یکجانبه و به نحوی که تأمین‌کننده منافع دستگاه اجرایی باشد و او را حاکم بر سرنوشت قرارداد کند، از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و ارائه شده است.

دوم آن که پیمانکار در طرف متعهد قرارداد پیمانکاری قرار دارد و معمولاً تعهداتی که برعهده متعهد هر قراردادی بار می‌شود، از میزان اختیارات او بسیار بیشتر است.

مهم‌ترین اختیارات پیمانکار به موجب شرایط عمومی پیمان به این شرح هستند:

  • حذف تعهدات قراردادی در صورت عدم تحویل کارگاه
  • انتقال جزئی از پیمان به غیر
  • اختیار عدم موافقت با تعلیق بیش از 3 ماه.

+ منبع

 

اخبار

محصول

متره و برآورد ابنیه و نکات کاربردی پیمانکاری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
دانستنی‌های حرفه پیمانکاری (ویرایش دوم)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی کاوش فردا
فروشگاه
10 درصد
تخفیفات دوره ای
قیمت: 0 تومان
535,000 تومان
نسخه مورد نظر خود را مشخص کنید. قیمت محصول پس از انتخاب شما بروزرسانی خواهد شد.
کتاب پرسش و پاسخ‌های پیمانکاری در طرح‌های عمرانی
قیمت: 14,000 تومان
14,000 تومان
نا موجود

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - پیمانکار، Contractor