23953
08:55

دانلود، ‌نصب و اجرای نرم افزار OpenSees

در این فیلم مراحل دانلود، ‌نصب و اجرای نرم افزار OpenSees توضیح داده می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808