مقاوم سازی ساختمان وزارت بهداشت با جداساز لرزه ای (شرکت رابینسون سایزمیک)

03:38

مقاوم سازی ساختمان وزارت بهداشت با جداساز لرزه ای (شرکت رابینسون سایزمیک)

برای توضیحات،  کاتالوگ های به روز، مقالات، کتب، کلیپ ها و فیلم به همراه توضیحات در رابطه با اجرا و طراحی جداساز لرزه ای و میراگرها انرژی در سازه ها می توانید به این کانال تلگرامی مراجعه کنید.