23706
14:00

ران کردن آنالیز سازه در OpenSees

در این فیلم نحوه ران کردن آنالیز یک سازه در نرم افزار OpenSees شرح داده می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808