19662
2:00:02

طراحی پیشرفته دال و پی در نرم افزار SAFE 2016؛ جلسه اول

محتوای دوره طراحی پیشرفته دال و پی در نرم افزار SAFE 2016:

۱. نکات کلی در طراحی دال‌های تخت در safe 2016 

۲. نکات کلی در طراحی دال‌های متکی بر تیر در safe 2016

۳. نکات کلی در طراحی دال‌های مجوف (کوبیاکس، یوبوت و وافل)

۴. نکات کلی در طراحی دال های با تیرچه های یک طرفه یا دو طرفه ( وافل)

۵. نکات کلی در طراحی پی‌ها (نواری، گسترده، شمعی)

۶. نکات مربوط به آنالیز  و طراحی دیافراگم‌های سقف

  • در این دوره نکات مربوط به طراحی دال‌های مجوف، پی‌های سطحی و نواری، پی‌های دارای شمع، دیافراگم‌ها نیز بیان می‌شود.
  • در این دوره طراحی دال‌های توپر، مجوف، پی‌های نواری، گسترده و متکی به شمع و نکات مربوط به طراحی دیافراگم‌ها، هم‌زمان با نکات آیین‌نامه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد.

مطالب مرتبط:

playlist

پکیج استثنایی 808