21846
14:27

تحلیل خرپای نامعین به روش ماتریس جابجایی (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این قسمت می خواهیم ببینیم که چطور می توان با استفاده از روش ماتریس جابجایی، خرپاهای نامعین را تحلیل کرد. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

دوبلور: مهندس هدیه دهبزرگی

منبع

 این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.

 اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

playlist

پکیج استثنایی 808