15802
03:29

اولین آسمانخراش دنیا (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

تا سال 1796 این ساختمان یک نوآوری در مقایسه با سایر ساختمان های جهان محسوب می شد. این اولین باری بود که از اسکلت فلزی برای ساخت یک ساختمان چند طبقه استفاده شد.

این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین 808 ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808