15800
03:39

ساخت استادیوم سرپوشیده آرلینگتون در تگزاس (ترجمه و دوبله اختصاصی 808)

این استادیوم که سقفی با قوس های دوقلو  دارد، ارتفاعی برابر با 300 فوت از سطح ورزشگاه دارد.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808