15124
02:41

اولین سیلوی بتنی جهان (ترجمه و دوبله اختصاصی موسسه 808)

در دهه 1880 مینیاپولیس به عنوان پایتحت آرد شناخته می شد. برای اینکه تولید آرد به اندازه نیاز  میسر شود، لازم بود که مهندسان یک سیلو طراحی کنند.

این فیلم توسط تیم مترجمین 808 به طور اختصاصی ترجمه و دوبله شده است.

منبع

پکیج استثنایی 808