9540
20:00:00

Dr Stelios Antoniou lecture from Seismosoft company about its new features on SeismoSignal, SeismoStruct, SeismoBuilt, SeismoMath & SeismoArtif in Sharif University and 808 Educational Group (Tehran) which held on 21 June 2016 part 4

سخنرانی دکتر Stelios Antoniou مدیر کمپانی نرم افزاری Seimosoft در دانشگاه شریف و دفتر گروه آموزشی 808

این سخنرانی ارزشمند تاریخ 31/3/1395 بر گذار گردید.جهت دریافت اطلاعات بیشتر از این سمینار و دریافت فایل سخنرانی و ویدئوهای مربوطه میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمایید.

Dr Stelios Antoniou lecture from Seismosoft company about its new features on SeismoSignal, SeismoStruct, SeismoBuilt, SeismoMath & SeismoArtif in Sharif University and 808 Educational Group (Tehran) which held on 21 June 2016 part 4

مطالب مرتبط:

رونمایی از نرم افزار SeismoBuild منطبق با آیین نامه ایران

برای مشاهده کلیه فیلم های ضبط شده از بازدید 808 از دفتر شرکت سایزموسافت در کشور یونان میتوانید از این صفحه بخش ویدئو گالری وبسایت 808 مراجعه بفرمایید.

ویدئوی کامل سخنرانی دکتر آنتونیو در چهارمین همایش طراحی عملکردی برگزار شده در بهمن 96 را از این صفحه می توانید مشاهده بفرمایید.

playlist

پکیج استثنایی 808