سایزمو آرتیف، SeismoArtif

سایزمو آرتیف، SeismoArtif

سایزمو آرتیف، SeismoArtif

«سایزمو آرتیف» SeismoArtif، یک برنامه کاربردی است که قادر به تولید شتاب‌های زلزله مصنوعی با استفاده از روش‌های مختلف محاسبه و فرضیه‌های متناسب با یک طیف پاسخ خاص است. لازم به ذکر است که استفاده از شتاب‌سنج‌های واقعی و روش‌های تطبیق طیف (SeismoMatch را بخوانید)، همراه با ابزارهای انتخاب رکوردها، گرایش به توصیه برای استخراج دنباله رکوردها برای استفاده در تحلیل دینامیکی غیرخطی سازه‌ها توصیه می‌شود. با این حال، در مواردی که دسترسی به شتاب‌دهی واقعی وجود دارد (به هر دلیلی، به چالش کشیدن یا نامناسب بودن) ابزاری مانند سایزمو آرتیف، شایسته و کاربردی خواهد بود.

این نرم‌افزار می‌تواند برای تولید دنباله‌های شتاب‌سنج برای تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی سازه‌های موجود یا سازه‌های جدید استفاده شود. این برنامه توانایی خواندن شتاب‌سنج و طیف‌های ذخیره‌شده در فرمت‌های متنی مختلف را دارد. این مجموعه از رکوردهای حرکات زمین و طیف‌ها در مرحله شبیه‌سازی برای تعریف طیف هدف یا شکل‌های پوششی استفاده می‌شود.

در حال حاضر، طیف هدف می‌تواند توسط قوانین زیر از یک انتخاب بیشتر از ۲۵ کد ملی ساختمان شامل قوانین یوروکد ۸، ASCE 41-13 و مقررات مختلف در سراسر جهان به وسیله محاسبه طیف شتاب ویژه یا با بارگذاری ساده طیف تعریف شده توسط کاربر ایجاد شود. با هر دو طیف هدف و نوع تعریف‌شده پوششی، یک شتاب‌دهنده مصنوعی تولید می‌شود و مقایسه‌ای بین طیف پاسخ و طیف هدف با در نظر گرفتن میانگین خطا در درصد، ضریب تغییرات و PGA شتاب‌دهی داده می‌شود.

در نهایت، به دلیل یکپارچگی کامل با محیط ویندوز، این نرم‌افزار امکان ارائه نتایج گرافیکی و عددی و قایلیت کپی در هر برنامه تحت ویندوز را فراهم می‌کند (به عنوان مثال، اکسل، MS Word و ...).

منبع: seismosoft

 

فیلم

اخبار

محصول

1
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 750,000 تومان
750,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
تحلیل های IDA در Seismosignal -  OpenSees
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 337,500 تومان
337,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار Seismostruct
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 330,000 تومان
330,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
تحلیل غیر ارتجاعی سازه ها - با اسفاده از نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 0 تومان
0 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
 آموزش کاربردی نرم افزار SeismoSignal
قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
آموزش نرم افزار
فیلم آموزش روند مدل سازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 225,000 تومان
225,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
پکیج فیلم آموزش تحلیل های غیرخطی پیشرفته IDA با استفاده از نرم افزار SeismoStruct
فروشگاه
temp
قیمت: 675,000 تومان
675,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
قسمت 1: معرفی قابلیت های نرم افزار SeismoStruct و ارائه چند مثال ساده
قیمت: 0 تومان
0 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
آموزش نرم افزار
قسمت سوم: صحت سنجی بر روی پل چهار دهانه بتنی و مقایسه نتایج حاصل از SeismoStruct با نتایج آزمایشگاهی
فروشگاه
temp
قیمت: 195,000 تومان
195,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
طراحی عملکردی با استفاده از نرم افزارهای ایتبس، سپ، Seismostruct ،Seismobuild
فروشگاه
temp
قیمت: 1,125,000 تومان
1,125,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
نرم افزار SeismoArtif
قیمت: 24,750,000 تومان
24,750,000 تومان
کاتالوگ: 
نرم افزار
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
سایزموسافت
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

#: 1
عکس‌های mr.soghrat
محمدرضا سقراط
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 5 ماه

کاربران

اشتراک در RSS - سایزمو آرتیف، SeismoArtif